kastanjeblad tulpanblad lönnlöv tulpanblomma
vallmoblad eklöv näckrosblad slända
vallmoblomma Stensöta stensöta stensöta
stensöta små vågor vattensalamander groda
fisk dykare